Outcome Evaluation Survey for Government Information Center (GIC) Web Site
රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්ද්‍රයේ වෙබ් අඩවියේ සේවාවන්හි ප්‍රතිඵල ඇගයීමේ සමීක්ෂණය

அரசாங்க தகவல் நிலையத்திற்கான விளைவுகள் மதிப்பீட்டு ஆய்வு
1.
E-mail Address
ඊ මේල් ලිපිනය
மின்னஞ்சல் முகவரி
 
2.
Occupation
වෘත්තිය
தொழில்
Public Sector
රාජ්‍ය අංශය
அரச துறை
Private Sector
පුද්ගලික අංශය
தனியார் துறை
Entrepreneur
ව්‍යාපාරික
தொழில்முயற்சியாண்மை
Student
ශිෂ්‍ය
மாணவர்
Other
වෙනත්
பிற
3.
Gender
ස්ත්‍රී/පුරුෂ
பால்
Male
පුරුෂ
ஆண்
Female
ස්ත්‍රී
பெண்
4.
How did you get to know about GIC Website and its services?
GIC වෙබ් අඩවිය හා එයින් සිදුවන සේවාවන් පිළිබදව ඔබ දැනගත්තේ කෙසේද?
GIC இணையத்தளத்தையும் அதன் சேவைகளையும் பற்றி நீங்கள் எவ்வாறு அறிந்து கொண்டீர்கள்?
News paper
පුවත්පත්
புதினப் பத்திரிகை
Radio
ගුවන්විදුලිය
வானொலி
TV
රූපවාහිනිය
தொலைக்காட்சி
Internet
අන්තර්ජාලය
இணையத்தளம்
Friend
මිතුරෙක්
நண்பர்
Other
වෙනත්
பிற
5.
From where do you access the GIC web?
GIC වෙබ් අඩවියට ඔබ පිවිසෙන්නේ කිනම් ස්ථානයකින්ද?
நீங்கள் எங்கிருந்து GIC இணையத்தளத்தை அடைந்தீர்கள்?
Home
නිවස
வீடு
Office
කාර්යාලය
பணியகம்
Internet Cafe
ඉන්ටර්නෙට් කැ‍ෆේ
இணையத்தள நிலையம்
Mobile
ජංගම දුරකථන
கையடக்கத் தொலைபேசி
Educational Institute
අධ්‍යාපනික ආයතන
கல்விசார் நிறுவனம்
Other (Please Specify)
වෙනත් (කරුණාකර සදහන් කරන්න)
பிற (தயவு செய்து குறிப்பிடவும்)
6.
Did you search information through GIC website during the past 06 months?
පසුගිය මාස 06 ඇතුළත දී ඔබ GIC වෙබ් අඩවිය මගින් තොරතුරු ලබා ගත්තේද?
கடந்த 6 மாதங்களின் போது நீங்கள் GIC இணையத்தளத்தின் ஊடாக தகவல்களைத் தேடினீர்களா?
Yes
ඔව්
ஆம்
No
නැත
இல்லை
7.
If yes, how many times?
පිළිතුර “ඔව්” නම් තොරතුරු ලබාගත් වාර ගණන කොපමණද?
ஆம் எனின், எத்தனை தடவைகள்?
8.
Were you able to get the required information?
ඔබට අවශ්‍ය වූ තොරතුරු ලබාගැනීමට හැකි වුණිද?
தேவையான தகவல் உங்களுக்குக் கிடைத்ததா?
Yes
ඔව්
ஆம்
No
නැත
இல்லை
9.
If yes, what is your opinion on,
පිළිතුර “ඔව්” නම් පහත දැක්වෙන කරුණු සම්බන්ධයෙන් ඔබගේ මතය කුමක්ද?
ஆம் எனின் பின்வருவன பற்றி உங்கள் அபிப்பிராயம் யாது?
 
Excellent
ඉතා හොදයි
சிறந்தது
Good
හොදයි
நன்று
Moderate
මැදහත්
சாதாரணம்
Poor
අල්පයි
குறைவு
Very poor
ඉතා අල්පයි
மிகக் குறைவு
Accuracy
නිවැරදි බව
பிழையின்மை
Relevancy
උචිත බව
பொருத்தப்பாடு
Availability of updated information
යාවත්කාලීන කරන ලද තොරතුරු ලබාගත හැකිවීම
இற்றைப்படுத்தப்பட்ட தகவல்களின் கிடைத்தற்றன்மை
Availability of web links
අනෙකුත් වෙබ් අඩවිවලට සම්බන්ධ වීමේ පහසුව
இணையத்தள இணைப்புகளின் கிடைத்தற்றன்மை
Availability of additional information
අමතර තොරතුරු ලබාගත හැකිවීම
மேலதிக தகவல்களின் கிடைத்தற்றன்மை
Facilities to download information
තොරතුරු බාගත (download) කිරීමේ පහසුකම්
தகவல்களைக் கீழிறக்குதற்கான வசதிகள்
Facilities to make online queries
අන්තර්ජාලය හරහා විමසීම් කිරිමට ඇති පහසුකම්
தொடரறா விசாரணைகளுக்கான வசதிகள்
Availability of necessary forms
අදාළ ආකෘති පත්‍ර ලබාගත හැකිවීම
அவசியமான படிவங்களின் கிடைத்தற்றன்மை
10.
What is your opinion on the following in relation to GIC web page and its links?
GIC වෙබ් අඩවිය එහි සම්බන්ධතාවලට (අනෙකුත් වෙබ් අඩවි සමග) අදාළව පහත සදහන් කරුණු පිළිබදව ඔබේ අදහස කුමක්ද?
GIC இணையத்தளப் பக்கமும் அதன் இணைப்புகளும் தொடர்பாக பின்வருவன பற்றி உங்கள் அபிப்பிராயம் யாது?
 
Excellent
ඉතා හොදයි
சிறந்தது
Good
හොදයි
நன்று
Moderate
මැදහත්
சாதாரணம்
Poor
අල්පයි
குறைவு
Very poor
ඉතා අල්පයි
மிகக் குறைவு
User friendliness
භාවිතා කිරීමේ පහසුව
பயன்படுத்துபவர் நட்புத் தன்மை
Structural design and its context
ව්‍යුහමය සැලසුම
கட்டமைப்பு வடிவமைப்பும் அதன் சூழ் நிலைப்பொருத்தமும்
Services provided
සපයනු ලබන සේවාවන්
வழங்கப்படும் சேவைகள்
11.
What is the alternative source of getting information related to the above query?
ඉහත විමසුමට අදාළව තොරතුරු ලබාගැනීමේදී භාවිතා කළ විකල්ප ප්‍රභවයන් මොනවාද?
மேற்குறித்த விசாரணை தொடர்பான தகவல்களைப் பெறுவதற்கான மாற்று மூலம் யாது?
Newspaper
පුවත්පත්
புதினப் பத்திரிகை
Telephone Directory
දුරකථන නාමාවලිය
தொலைபேசி முகவரி புத்தகம்
Other
වෙනත්
பிற
Radio
ගුවන්විදුලිය
வானொலி
Internet
අන්තර්ජාලය
இணையத்தலம்
Television
රූපවාහිනිය
தொலைக்காட்சி
Friends/Relatives
හිතවතුන්
நண்பர் / உறவினர்
Telephone Call
දුරකථන ඇමතුම්
தொலைபேசி அழைப்பு
Visit the Place
අදාළ ස්ථානයට යෑම
இடத் தரிசிப்பு
12.
What were the advantages of using GIC Website?
GIC වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීමෙන් ඔබට අත්වූ වාසි මොනවාද?‍
GIC இணையத்தளத்தைப் பயன்படுத்துவதன் அனுகூலங்கள் யாவை?
Facilitated collection of accurate information
 නිවැරදි තොරතුරු ලබාගැනීමේ පහසුව
செவ்வையான தகவல்களை சேகரித்தலை இலகுவாக்கியது
Facilitated collection and submission of required application forms
අවශ්‍ය අයදුම්පත් ලබාගැනීමේ සහ ඉදිරිපත් කිරීමේ පහසුව
தேவையான விண்ணப்பப் படிவங்களைப் பெறுவதலையும் சமர்ப்பித்தலையூம் இலகுவாக்கியது
Reduced number of visits
අදාළ ආයතනයට යන වාර ගණන අවම වීම
குறைந்த எண்ணிக்கையான தரிசிப்புகள்
Time saved / reduction in the number of days spent to obtain relevant information
කාලය ඉතිරි වීම
காலம் சேமிப்பு / உரிய தகவல்களைப் பெறுவதற்கு செலவழித்த நாட்களின் எண்ணிக்கை குறைந்தது
Cost saving
වියදම අඩුවීම
செலவூ சேமிப்பு
Made day-to-day work easy (e.g. train schedules, etc.)
එදිනෙදා වැඩ පහසුවීම (උදා: දුම්රිය කාලසටහන් යනාදිය)
அன்றாட வேலை இலகுவாக்கப்பட்டது (உதாரணம்: புகையிரத நேரசூசி போன்றன)
Availability (24 hrs)
පැය 24 පුරාම තොරතුරු දැනගැනීමේ හැකියාව
கிடைத்தற்றன்மை (24 மணித்தியாலம்)
13.
Do you like to use GIC web link and facilities in the future?
GIC වෙබ් අඩවිය සහ එහි පහසුකම් අනාගතයේදී ප්‍රයෝජනයට ගැනීමට ඔබ කැමතිද?
எதிர்காலத்தில் நீங்கள் GIC இணையத்தலத்தையூம் வசதிகளையும் பயன்படுத்த விரும்புகிறீர்களா?
Yes
ඔව්
ஆம்
No
නැත
இல்லை
14.
Do you like to recommend the GIC web link and facilities to others?
GIC වෙබ් අඩවිය සහ එහි පහසුකම් අන් අයටද නිර්දේශ කිරීමට ඔබ කැමතිද?
மற்றவர்களுக்கும் GIC இணையத்தள இணைப்புகளையும் வசதிகளையும் விதந்துரைக்க நீங்கள் விரும்புகிறீர்களா?
Yes
ඔව්
ஆம்
No
නැත
இல்லை
15.
Do you have any suggestions / comments to improve the GIC services?
GIC වෙබ් අඩවිය මගින් සපයනු ලබන සේවා වැඩිදියුණු කිරීම සදහා ඔබගේ අදහස් හා යෝජනා මොනවාද?
சேவைகளை மேம்படுத்துவதற்கு உங்களிடம் எவையேனும் ஆலோசனைகள் / கருத்துரைகள் உள்ளனவா?


Maximum characters: 300
උපරිම අක්‍ෂර සංඛ්‍යාව: 300
அதிகூடிய குறியீடுகள் 300

Enter special Character:
විශේෂ අක්‍ෂරය ඇතුළත් කරන්න
விசேட குறியீட்டை பதிவு செய்க
captcha image