The Government Information Center

English සිංහල
default style green style red style
பதாகை
நீங்கள் இருப்பது இங்கே: வலைமனை கண்காட்சிகளும் போட்டிகளும்.
கேள்வி விடை வகை முழு விபரம்


கண்காட்சிகளும் போட்டிகளும்.

PDF Print Email

கலைஞரின் வெற்றி அவனது தொழிலின் பெருமையிலேயே தங்கியிருக்கின்றது. வர்த்தகரீதியாக வெற்றிகரமானதாக இருப்பது அவசியம் பெருமை: அங்கீகாரம் மற்றும் மதிப்பு என்பவற்றை கொண்டுவரவேண்டுமென்பதில்லை. கலைஞர்கள் தமது மரபு, பணியில் கீர்த்தி, சமூகத்திற்கு பங்களிப்புச்செய்தல் என்பவற்றை ஊக்குவிப்பதற்கு தேசிய அருங்கலைகள் பேரவை படைப்பகளில் தரம், திறன் மற்றும் கீர்த்தி என்பவற்றை கௌரவிப்பதற்கு படைப்பாற்றல் பணியின் அனைத்து துறைகளிலும் விருதுகள், பரிசுகள், பதக்கங்கள் மற்றும் சான்றிதழ்களை வழங்குகின்றது. அத்தகைய விருதுகள் மாகாண, தேசிய, சனாதிபதி மட்டங்களில் விநியோகிக்கப்படுகின்றன
 


அமைப்பு பற்றிய தகவல்

National Crafts Council

Falk Art Centre Complex,
Battaramulla


Mrs. Chandramalee Liyanage
தொலைபேசி:0112 787954, 0112 784424
தொலைநகல் இலக்கங்கள்:0112 7885720, 0112 177105
மின்னஞ்சல்:buddhinccl@sltnet.lk
இணையத்தளம்: www.craftscouncil.gov.lk

முறைப்பாடு செய்யவும்
கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 2012-12-06 12:26:31
ICTA Awards

தொடர்பு

Latest News

Q & A on Coronaviruses

English / Sinhala / Tamil

Prerequisites


மிகவும் ஜனரஞ்சகமானவை

1) முதன்முறை அடையாள அட்டையைப் பெறுவதற்கு இருக்க வேண்டிய தகைமைகள்
2) நகரங்களுக்கிடையிலான புகையிரதங்களிலும் தொலைப் பயணப் புகையிரதங்களிலும் ஆசனங்களை ஒதுக்கிக் கொள்ளல்.
3) புதிய ஓட்டுனர் உரிமம் பெறுதல்
4) மோட்டார் வாகன மாற்றத்திற்கானப் பதிவு
5) விவாகச் சான்றிதழின் பிரதியினை பெற்றுக்கொள்ளல்.
1) முதன்முறை அடையாள அட்டையைப் பெறுவதற்கு இருக்க வேண்டிய தகைமைகள்
2) நகரங்களுக்கிடையிலான புகையிரதங்களிலும் தொலைப் பயணப் புகையிரதங்களிலும் ஆசனங்களை ஒதுக்கிக் கொள்ளல்.
3) புதிய ஓட்டுனர் உரிமம் பெறுதல்
4) மோட்டார் வாகன மாற்றத்திற்கானப் பதிவு
5) விவாகச் சான்றிதழின் பிரதியினை பெற்றுக்கொள்ளல்.
1) முதன்முறை அடையாள அட்டையைப் பெறுவதற்கு இருக்க வேண்டிய தகைமைகள்
2) நகரங்களுக்கிடையிலான புகையிரதங்களிலும் தொலைப் பயணப் புகையிரதங்களிலும் ஆசனங்களை ஒதுக்கிக் கொள்ளல்.
3) புதிய ஓட்டுனர் உரிமம் பெறுதல்
4) மோட்டார் வாகன மாற்றத்திற்கானப் பதிவு
5) விவாகச் சான்றிதழின் பிரதியினை பெற்றுக்கொள்ளல்.
1) முதன்முறை அடையாள அட்டையைப் பெறுவதற்கு இருக்க வேண்டிய தகைமைகள்
2) நகரங்களுக்கிடையிலான புகையிரதங்களிலும் தொலைப் பயணப் புகையிரதங்களிலும் ஆசனங்களை ஒதுக்கிக் கொள்ளல்.
3) புதிய ஓட்டுனர் உரிமம் பெறுதல்
4) மோட்டார் வாகன மாற்றத்திற்கானப் பதிவு
5) விவாகச் சான்றிதழின் பிரதியினை பெற்றுக்கொள்ளல்.
1) முதன்முறை அடையாள அட்டையைப் பெறுவதற்கு இருக்க வேண்டிய தகைமைகள்
2) நகரங்களுக்கிடையிலான புகையிரதங்களிலும் தொலைப் பயணப் புகையிரதங்களிலும் ஆசனங்களை ஒதுக்கிக் கொள்ளல்.
3) புதிய ஓட்டுனர் உரிமம் பெறுதல்
4) மோட்டார் வாகன மாற்றத்திற்கானப் பதிவு
5) விவாகச் சான்றிதழின் பிரதியினை பெற்றுக்கொள்ளல்.

Stay Connected

     
கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 2020-08-14
 
பார்வையிட்டவர்களின் எண்ணிக்கை:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
இணையத்தளத்துடன் இணைந்துளவர்கள்: 182