The Government Information Center

English Tamil
default style green style red style
බැනරය
ඔබ මෙතනයි: මුල් පිටුව රැකියා තොරතුරු විදේශ රැකියා විදෙස් රැකියා සදහා පුහුණුව
ප්‍රශ්ණයට පිළිතුර ආකාරයෙන් සම්පූර්ණ විස්තර එකවර


විදෙස් රැකියා සදහා පුහුණුව

PDF Print Email

              පුහුණු ගෘහස්ථ අංශය

පුහුණු වැඩසටහන් සම්පාදනය කිරීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් නිපුණතාවයෙන් පිරිපුන් පුහුණු ශ්‍රමබලකායක් බිහිකරමින් කාර්යාංශයේ දැක්ම සාක්ෂාත් කරගැනීම හා කාර්යාංශයේ ගුණාත්මකභාවය වැඩි කිරීම මෙම අංශයේ අරමුණ වේ.

ක්‍රියාත්මක ස්ථානය    : ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය
  පුහුණු අංශය - අංක. 553/1, නව නුවර පාර, තලංගම උතුර, බත්තරමුල්ල
                         දුරකථන අංක - 0112880500/ 011-2791909 ඊ මේල් - info_tr@slbfe.lk

 

කාර්යාංශයේ  පුහුණු මධ්‍යස්ථාන

 

පුහුණු මධ්‍යස්ථානය

ලිපිනය

දුරකතන අංකය

ෆැක්ස්

ඊමේල් ලිපිනය

දඹුල්ල

03, නිස්සංක මාවත, දඹුල්ල

066 2284074

066 2284074

dct_damb@slbfe.lk

කුරුණෑගල

208A, කොළඹ පාර, වැහැර, කුරුණෑගල

037 2232640

037 2232640

dct_rpura@slbfe.lk

මහනුවර

353, කෙහෙල්වල,  කිරිබත්කුඹුර

081 2068104, 0812068105

081 2068103

dct_kandy@slbfe.lk

මතුගම

බණ්ඩාරනායක මාවත, මතුගම වත්ත, මතුගම

034 2247188,

034 3021566     

034 2247188

mrc_mathugama@slbfe.lk

පන්නිපිටිය

241/1, පරණ පාර, පන්නිපිටිය

011 2846904, 011 3098444

0112846904

 

dct_pannipitiya@slbfe.lk

පොළොන්නරුව

63, නව නගර පාර, පොලොන්නරුව

027 2227499

027 2227499

dct_polonnaruwa@slbfe.lk

රත්නපුර

211/A, පොත්ගුල් විහාර මාවත, ගටන්ගම, රත්නපුර

045 2222569 

0452224062       

dct_rpura@slbfe.lk

සීදූව

2/311, මූකලන්ගමුව, සීදූව

011 2254840

011 2254840

dct_seeduwa@slbfe.lk

තංගල්ල

යායවත්ත, ගොඩිගමුව, තංගල්ල

047 2240667,

047 2240668

047 2241477

    

mrc_tgala@slbfe.lk

 

 

 

පුහුණු අංශයේ සේවාවන්

පුහුණු අංශය මගින් සිදු කරනු ලබන පුහුණු පාඨමාලා

•    මැදපෙරදිග සඳහා ගෘහපාලන සහකාර පුහුණු පාඨමාලාව (දින 40)
•    සාත්තු සේවක පුහුණු පාඨමාලාව (සිංගප්පූරු/හොංකොං/සයිප්‍රස්/මාලදිවයින/මැලේසියාව) (දින 35)
•    සාත්තු සේවක පුහුණු පාඨමාලාව (ඊශ්‍රායල්) (දින 45)
•    RPL පුහුණු පාඨමාලාව (දින 10)
•    සාක්ෂරතා පුහුණු පාඨමාලාව (සිංහල/ දමිළ - දින 18) (ඉංග්‍රීසි - පැය 120)

පුහුණු අපේක්ෂකයින් බඳවාගැනීම සඳහා,

අයදුම්කරුහට පුහුණුව ලබාගැනීමට සඳහා පුහුණු අංශය විසින් ලබාදෙන අයදුම්පත්‍රයක් සම්පූර්ණ කළ යුතුය. ඊට අමතරව පහත සඳහන් සුදුසුකම් හා ලියකියවිලි අවශ්ය වේ.

•    අයදුම්කරුගේ උස අඩි 4.5 ට වඩා වැඩි විය යුතුයි.
•    අයදුම්කරුගේ ඉදිරියට පෙනෙන දත්වල අඩුපාඩු නොමැති විය යුතුවේ.
•    ප්‍රසන්නතාවයෙන් යුක්ත විය යුතුයි.
•    විදේශ ගමන් බලපත්‍රය හා එහි සහතික කල පිටපත්
•    ජාතික හැඳුනුම්පත හා සහතික කල පිටපත්
•    වයස අවුරුදු 50 ට වැඩිනම් වීසා සඳහා ගත් වෛද්යත වාර්තාවක්
•    රැකියා නියෝජිත ආයතනයක් මඟින් විදේශගතවීමට බලාපොරොත්තුවේනම් අදාල ලියවිලි

    පුහුණු පාඨමාලා සඳහා පාඨමාලා ගාස්තු, නිල ඇඳුම් ගාස්තු හා NVQ ඇගයීම් පරීක්ෂණ සඳහා ගාස්තු අය කෙරේ.

බඳවාගැනීමේ ක්‍රියාදාම කාල නියමය
වැඩ කරන දින    - සඳුදා සිට සිකුරාදා
පුහුණු අංශයෙහි හා පුහුණු මධ්යිස්ථානවල     - පෙ.ව 8:30 සිට ප.ව 4:30 දක්වා
නිවාඩු දින    - රජයේ හා වෙලඳ නිවාඩු

බඳවා ගැනීමේ ක්‍රියාදාමය.

01:  පුහුණු මධ්‍යස්ථානයකින් හෝ ශ්‍රී. ලං. වි. සේ. නි.කාර්යාංශයෙහි පුහුණු අංශය වෙතින් ඉල්ලුම්පත් ලබාගනී.
 02: සම්පූර්ණකළ ඉල්ලුම්පත්‍රය හා සනාථ කරන ලියවිලි බඳවාගැනීම් සිදුකරන මධ්‍යස්ථානය වෙත ඉදිරිපත් කරයි.
 03: සියලු ලියකියවිලි සම්පූර්ණවී පාඨමාලා ගාස්තු ගෙවීමෙන් පසු පසු ශ්‍රී.ලං.වි.සේ. නි. කාර්යාංශයේ පාඨමාලා පැවැත්වෙන පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක් වෙත පුහුණුලාභියා ඇතුළත් කරයි.
04:   නියමිත දින පුහුණු මධ්‍යස්ථානයෙහි පාඨමාලාව ආරම්භ කිරීම.
 06:  පාඨමාලාව අවසන් දින පුහුණු මධ්‍යස්ථානය විසින් අවසන් ලැයිස්තු පුහුණු (ගෘහස්ථ) අංශය වෙත යොමුකල පසු ලැයිස්තු පරීක්ෂා කොට පුහුණුව සම්පූර්ණ කර ඇති පුහුණුලාභීන්ගේ දත්ත පරිගණක වැඩසටහන මඟින් තහවුරු කරනු ලැබේ.
 07:  සාර්ථකව පුහුණුව නිම කරන්නන් වෙත පුහුණු සහතිකයක් නිකුත්කරනු ලැබේ.
 08:  NVQ පරීක්ෂණය දින 03 ක් පැවැත්වේ.
 09:  NVQ පරීක්ෂණය සමත්වූ පසු TVEC ආයතනය මඟින් නිකුත් කරනු ලබන NVQ - LEVEL III සහතිකපත් ලබාදෙනු ලැබේ.
 09: සම්පූර්ණ දින 40 සම්පූර්ණ කල පසු ඔවුන් ශ්‍රී.ලං. වි. සේ. නි. කාර්යාංශයේ ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා සුදුස්සන් බවට පත්වේ.

රැකියාවක් සඳහා විදේශගත වන ඔබ කාර්යාංශයේ ලියාපදිංචි වීම අනිවාර්ය වේ

 


ආයතනයේ තොරතුරු

ශ්‍රි ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය

ශ්‍රි ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය
නො.234,
ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත,කොස්වත්ත
බත්තරමුල්ල
 


එම්. එස්. විතානපතිරණ මහත්මිය
දුරකථන:+94-11-2864101-5 ,+94 11 2880500
ෆැක්ස් අංක:+94-11-2880500
විද්‍යුත් තැපෑල:chmn@slbfe.lk, agm@slbfe.lk
වෙබ් අඩවිය: www.slbfe.lk

පැමිණිල්ලක් කරන්න
අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ: 2018-12-11 05:14:32
ICTA Awards

අපව අමතන්න

Latest News

Q & A on Coronaviruses

English / Sinhala / Tamil

ඉතා ජනප්‍රිය

1) මුල් වරට හැදුනුම්පතක් ලබාගැනිම
2) දුම්රිය වල ආසන ‍ වෙන් කර ගැනීම
3) නව රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
4) මෝටර් රථ වාහන ලියාපදිංචිය පැවරීම.
5) විවාහ සහතිකවල පිටපත් ලබා ගැනීම
1) මුල් වරට හැදුනුම්පතක් ලබාගැනිම
2) දුම්රිය වල ආසන ‍ වෙන් කර ගැනීම
3) නව රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
4) මෝටර් රථ වාහන ලියාපදිංචිය පැවරීම.
5) විවාහ සහතිකවල පිටපත් ලබා ගැනීම
1) මුල් වරට හැදුනුම්පතක් ලබාගැනිම
2) දුම්රිය වල ආසන ‍ වෙන් කර ගැනීම
3) නව රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
4) මෝටර් රථ වාහන ලියාපදිංචිය පැවරීම.
5) විවාහ සහතිකවල පිටපත් ලබා ගැනීම
1) මුල් වරට හැදුනුම්පතක් ලබාගැනිම
2) දුම්රිය වල ආසන ‍ වෙන් කර ගැනීම
3) නව රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
4) මෝටර් රථ වාහන ලියාපදිංචිය පැවරීම.
5) විවාහ සහතිකවල පිටපත් ලබා ගැනීම
1) මුල් වරට හැදුනුම්පතක් ලබාගැනිම
2) දුම්රිය වල ආසන ‍ වෙන් කර ගැනීම
3) නව රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
4) මෝටර් රථ වාහන ලියාපදිංචිය පැවරීම.
5) විවාහ සහතිකවල පිටපත් ලබා ගැනීම

Stay Connected

     
යාවත්කාල කලේ: 2021-09-21
 
පරිශීලකයන් ගණන:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
සබැදි පරිශීලකයන් : 242