The Government Information Center

English Tamil
default style green style red style
බැනරය
ඔබ මෙතනයි: මුල් පිටුව පරිසරය පරිසර සංරක්ෂණය සහ වැඩසටහන් පරිසර හිතකාමී ලෙස ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය බැහැර කරන්නේ කෙසේද?
ප්‍රශ්ණයට පිළිතුර ආකාරයෙන් සම්පූර්ණ විස්තර එකවර


පරිසර හිතකාමී ලෙස ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම

PDF Print Email

ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය එක්රැස් කරන්නේ කෙසේද?

 

මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය, අනෙකුත්  පාර්ශවකර‍ැවන්  සමඟ එකතු වී ඉලෙක්ට්‍රොනික් අපද්‍රව්‍ය එක් රැස් කිරීමේ හා බැහැර කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන දිවයින පුරා පිහිටු වීම සඳහා වැඩසටහනක් ආරම්භ කර ඇත.

 

ඔබගේ ඉලෙක්ට්රොනික අපද්රව්ය භාර දීම සඳහා පහත  සඳහන් ආයතන සම්බන්ධ කර ගන්න.

 

ඉලෙක්ට්රොනික අපද්රව්ය එකතු කිරිමේ මධ්යස්ථාන

 

එක් රැස් කරන ඉලෙක්ට්රොනික් උපාංග

ආයතයේ නම

ලිපිනය        

සම්බන්ධ කල හැකි

නිළධරි         

දුරකථන අංකය

විද්යූත් තැපැල් ලිපිනය

වෙබ් අඩවිය

තොග වශයෙන් ඇති ඉලෙක්ට්රොනික් අපද්රව්

ග්රින් ලින්ක්ස්   ඕෆ ගුණරත්න ඇන්ඩ් කම්පැනි ප්රයිවට් ලිමිටඩ්

 

20/1A, මොරගස්මුල්ල පාර,

රාජගිරිය

 

කාර්යාලය හා නිවස      නො848/3A, මිගමුව පාර,

මාබෝල, වත්තල

N.S.  ගුණරත්ත මහතා

071-4066455

011-5660300

011-5661731

udnsgco@gmail.com

www.greenlink.lk

 

ජියෝසයිකල්

හොල්සිම් ලංකා ලිමිටඩ්,

නො 4/3, ආර් ඒ ද මෙල් මාවත, කොළඹ 03

රන්දීව මලළසුරිය මහතා

0772 538 771

011-2555838

randeewa.malalasooriya@holcim.com

www.geocycle.com.au

ටෝනර් සහ කාටිරිජර්

 

ඊවීස් පරිපරල් පුද්ගලික සමාගම

142, යටහමා ගොඩනැගිල්ල, ගාලු පාර, කොළඹ 02

චානක හපුආරච්චි මහතා

0773951122

 

0112496000

chanakah@ewisl.net

www.ewisl.net

www.renewstation.biz

 

A B C ට්‍රේඩ් ඇන්ඩ් ඉන්වෙස්ටිමන්ට් පුද්ගලික සමාගම

නො 35 G, ලිබර්ටි ප්ලාසා, කොළඹ 03.

දිල්ර‍ැක්‍ෂි මෙනවිය

0112375480

 

 

 

 

රිනිව් ස්ටේශන්

 

නො 400/2, දෙවන මහල, යු

නිටි ප්ලාසා, කොළඹ 04

රොබින්සන් මහතා

0115630658

 

 

 

රිනිව් ස්ටේශන්

 

ස්ටේට් ට්‍රේඩින්ජෙනරල් කෝපරේෂන්, නො 100, නවම් මාවත, කොළඹ 02

ණුවන් මහතා

0715363701

 

 

 

රිනිව් ස්ටේශන්

 

නො 06, තම්මිට පාර, මීගමුව

ඈන් මහත්මිය

0115630658

 

 

 

රිනිව් ස්ටේශන්

 

නො 45, ඩී එස් සේනානායක, මහනුවර

සොලමන් මහතා

0815622111

 

 

 

රිනිව් ස්ටේශන්

නො 03 - බණ්ඩාරනායකපුර පාර, රාජගිරිය

ශහීම් මහතා

0115877700

0716891337

0714307670

info@abcsrilanka

 

www.abcsrilanka.biz

පාව්ච්චි කරන ලද කාර්යාලීය උපකරණ

මෙට්ට්රෝපොලිටන් එන්ඩ් ඔපිස් පුද්ගලික සමගම

85, ‍ෙබ්බෲක්  පෙදෙස,

කොළඹ 02

චමින්තා තිලකරත්න මහත්මිය

0114700200

0776274135

chaminthat@metropolitan.lk

 

www.metropolitan.lk

 

පාව්ච්චි කරන ලද ගෘහාශ්රීත ඉලෙක්ට්රොනික් උපාංග හා අදාල පහසුකම්

 

සිංගර් ශ්රී ලංකා පිඑල්සී

නො-320,

වෛද්. කොල්වින් සිල්වා මාවත,

කොළඹ 02.

යසාරා ජයසිංහආරච්චි මිය

 

0112316277

0112316246

yasaraj@singersl.com

 

www.singersl.com

 

පාව්ච්චි කරන ලද ජංගම දුරකථන, උපාංග හා  අදාල පහසුකම්

ශ්රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනය        

 

ප්රධාන කාර්යාලය ,ලෝටස් පාර,

කොළඹ 01

 

ආරියවංශ මහතා

0716 837828

11-2421815           

aryawa@slt.com.lk

 

www.slt.lk

 

පාව්ච්චි කරන ලද ජංගම දුරකථන හා උපාංග

ඩයලොග්

475 යුනියන් පෙදෙස,

කොළඹ -02

දුලීප් තිලකරත්න මහතා

0777678700

011 7694343

 

dulip.thillekeratne@dialog.lk

 

www.dialog.lk

 

 

එටිසලාට් පුද්ගලික සමාගම

ග්රැන්ඩිපාස් පාර,

කොළඹ 14

බුද්ධික ධර්මරත්න මහතා

 

0722 475 474

072 2541541

buddhikad@int.etisalat.lk

 

www.etisalat.ac

 

 

මොබිටෙල් පුද්ගලික සමාගම

නො- 108

ඩබ්. .ඩී. රාමනායක මාවත,

කොළඹ 02

Mr Poul Outschoorn

0716 828 877

071 6910162

Paulo@mobitel.lk

 

www.mobitel.lk

 

 

හච් ටෙලි කොමියුනිකේශන්

234

ගාලූ පාර,

බම්බලපිටිය

ලසිත් පෙරේරා මහතා

078 5697977

078 8632235

lalith@hutchison.lk

 

www.hutch.lk

 

 

 

පාවිච්චි කරන ලද ඉලෙක්ට්රොනික් උපකරණ හා අදාල සේවාවන්

වෙර්ටුසා පුද්ගලික සමාගම

 

පළමු මහල කමර්ල් කම්ප්ලෙක්ස්,

117,

සිරි චිත්තප්පලම් ගාර්ඩන්,

කොළඹ 02

 

රසික විතානගේ මහතා

077 6776776

011 4605500

rwithanage@virtusa.com

 

www.virtusa.com

 

පාව්ච්චි කරන ලද ජංගම දුරකථන, ස්ථාවර දුරකථන උපාංග හා  අදාල සේවාවන්

ලංකා ඛෙල් සමාගම

ලංකා ඛෙල් සමාගම,

334, ගාලූපාර,

කොලඹ -03

Mr S Bartholamius

0777 278 011

011 5339933

sbath@mail.lankabell.com

 

www.lankabell.net

 

පාව්ච්චි කරන ලද හා ඉලෙක්ට්රොනික් උපකරණ හා ජංගම දුරකථන

අබාන්ස් සමූහ සමාගම

අබාන්ස් සමූහ සමාගම, 498, ගාලු පාර, කොලඹ -03

ජනක විජේසේකර මහතා

0718320492

0117717777

janaka@abansiss.com

 

www.abansgroup.com

 

 


ආයතනයේ තොරතුරු

මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය

නො:104,
ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත,
බත්තරමුල්ල.දුරකථන:011-7877277, 7877278, 7877279, 7877280
ෆැක්ස් අංක:011-2888999
විද්‍යුත් තැපෑල:ceainfo@cea.lk
වෙබ් අඩවිය: www.cea.lk

අදාළ සේවා

පරිසර වැඩසටහන්

පැමිණිල්ලක් කරන්න
අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ: 2013-12-23 10:03:05
ICTA Awards

අපව අමතන්න

Latest News

Q & A on Coronaviruses

English / Sinhala / Tamil

පූර්වාවශ්‍ය සේවා


ඉතා ජනප්‍රිය

1) මුල් වරට හැදුනුම්පතක් ලබාගැනිම
2) දුම්රිය වල ආසන ‍ වෙන් කර ගැනීම
3) නව රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
4) මෝටර් රථ වාහන ලියාපදිංචිය පැවරීම.
5) විවාහ සහතිකවල පිටපත් ලබා ගැනීම
1) මුල් වරට හැදුනුම්පතක් ලබාගැනිම
2) දුම්රිය වල ආසන ‍ වෙන් කර ගැනීම
3) නව රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
4) මෝටර් රථ වාහන ලියාපදිංචිය පැවරීම.
5) විවාහ සහතිකවල පිටපත් ලබා ගැනීම
1) මුල් වරට හැදුනුම්පතක් ලබාගැනිම
2) දුම්රිය වල ආසන ‍ වෙන් කර ගැනීම
3) නව රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
4) මෝටර් රථ වාහන ලියාපදිංචිය පැවරීම.
5) විවාහ සහතිකවල පිටපත් ලබා ගැනීම
1) මුල් වරට හැදුනුම්පතක් ලබාගැනිම
2) දුම්රිය වල ආසන ‍ වෙන් කර ගැනීම
3) නව රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
4) මෝටර් රථ වාහන ලියාපදිංචිය පැවරීම.
5) විවාහ සහතිකවල පිටපත් ලබා ගැනීම
1) මුල් වරට හැදුනුම්පතක් ලබාගැනිම
2) දුම්රිය වල ආසන ‍ වෙන් කර ගැනීම
3) නව රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.
4) මෝටර් රථ වාහන ලියාපදිංචිය පැවරීම.
5) විවාහ සහතිකවල පිටපත් ලබා ගැනීම

Stay Connected

     
යාවත්කාල කලේ: 2022-06-28
 
පරිශීලකයන් ගණන:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
සබැදි පරිශීලකයන් : 2
   

×

Please provide following details

Please Fill Empty Fields
Invalid Contact Number
Name can contain only letters
×

Message can't be empty